ویژه های خبری

ردیف نام و نام خانوادگی رنکینگ ایران رنکینگ جهانی
1 فرشته اقتداري 1 0
2 آيلي نيري 2 0
3 سوگل ثمودي 3 0
4 حديث فرزاد 5 0
5 آرزو موسوي زاده 5 125
6 هليا استيلي 5 242
7 غزال شرف پور 6 242
8 نجمه بوشهري زاده 7 242
9 سارا احمدي 7 242
10 رضوانه نقيبي 8 0
11 سهيلا حيدرزاده 8 218
12 نرگس سلطاني 9 0
13 تابا تقوي 10 154
14 نيكي شميراني 11 0