ویژه های خبری
ملوان نداجا

 ملوان نداجا : پرهام تیموری، محمد مهدی حسن پور، امیرحسین فیض پور، سجاد زارعیان، ارشیا قیطاسوند، علی تاج احمدی، امیر مهبد عزیزی، عرفان سعیدی، محمد خانزادی، سمیع الله قاصد آبادی / مربی : محمد آران 

لیست بازیکنان تیم ملوان نداجا