معرفی اسکواش

وا‍ژه اسكواش به معناي فشردن است وصداي برخورد توپ به ديوار صدايي راتداعي مي كند كه شبيه اسكواش است وازاين رو نام اين رشته ورزشي را اسكواش گذاشته اند ومعادل نام ايراني آن كوبان است

1CATE8ESL

 معرفی  اسکواش (کوبان )

 

وا‍ژه اسكواش به معناي فشردن است وصداي برخورد توپ به ديوار صدايي راتداعي مي كند كه شبيه اسكواش است وازاين رو نام اين رشته ورزشي رااسكواش گذاشته اند ومعادل نام ايراني آن كوبان است.

اسكواش از قديمي ترين نوع خانواده ورزش هاي راكتي محسوب مي شود. اين ورزش كليه اجزاي آمادگي جسماني راازقبيل ( سرعت ، قدرت ، استقامت ، انعطاف پذيري ، چابكي وتوان ) دارابوده ودربهبود استقامت قلبي عروقي وعضلاني نقش مهمي راايفامي كند.

زمين اسكواش

به زمين بازي اسكواش كورت (court)گفته مي شود ودردونوع انفرادي (2 نفره ) ودوبل ( 4 نفره ) بازي مي شود وهركورت شامل 4 ديوار است كه ورزشكاران مي توانند  درداخل اتاقكي شيشه اي باشد وهر4 ديوار جزو محدوده زمين بازي است.
اسكواش به وسيله دو نفر به صورت انفرادي يا به صورت چهار نفره (دوبل) در زمين يا كورت كه داراي 4 ديوار است .

ابعاد زمين اسكواش انفرادی داراي 9.75 متر طول، 6.40  متر عرض، و 4.57  متر ارتفاع است. برروي ديوار جلويي سه خط به نام خط سرويس و دو خط اوت كه پائيني به نام (تين TIN ) وخط ديگر درقسمت بالايي است.
ارتفاع خط سرويس از كف كورت 1.78 متر تا 1.83  متر استو ارتفاع خط تين از زمين 43 سانتیمتر است.ارتفاع ديوار يا درب شيشه اي عقب كورت  2.13  متر است.


كف زمين

 

 کف کورت اسکواش از جنس كفپوش پارکت چوب غیر لغزنده  كه داراي خط كشي هايي است به همراه 2 مكان سرويس در چپ و راست زمين. اين خط ها در قسمت عقب زمين متصل به ديوار عقبي است.

 

راكت اسكواش


بعد از سال 1980 راكت ها از مواد مركب مانند فلز، گرافيت و تيتانيوم ساخته مي شود و موجب شده است تا راكت در دست راحت تر و سبك تر باشد. راكت هاي مدرن داراي طول 6.68 سانتيمتر، عرض 5.21  سانتيمتر است و طول فريم (قاب) آن 39 سانتي متر است. وز