ویژه های خبری
هيئت رئيسه
اعضاي هيات رئيسه و مشاوران فدراسيون اسكواش

رييس

دکتر مسعود سليمانی

 

هيات ریيسه

مهندس حسین رفیعیان

مهندس علی فتوره چی

مهندس رضوان لسانی

دکتر محمد موحدی كرمانی

دکتر جمشید همتی

 

نایب رییس

بابك فقير

 

 نایب رییس  بانوان

دکتر شهناز شهربانیان

 

دبیر

امير عزيزی پور

 

 خزانه دار

آمنه رمضانی نژاد صادق

 

بازرس

حسين عليپيور

 

حراست

محسن مزجی

 

كارشناس خبره

مسعود قره ضياالدينی


مشاوران

دکتر الهام شیرزاد مشاور عالی فدراسیون در امور بانوان

علی اصغر شاکریان مشاور فدراسیون در امور فرهنگی

دکتر علی عزیزی مشاور فدراسیون در توسعه استراتژیک و سامانه ها

علیرضا محسنی مشاور فدراسیون در امور دیپلماتیک

سهند کبیر جباری مشاور جوان فدراسیون