ویژه های خبری

هدف از اين نشست سنجش ميزان  نگاه راهبردي و برنامه محور روساي کميته هاي تخصصي فدراسيون اسکواش به موضوعات مرتبط با وظايف هر کميته  است که در ادامه راه تا 4 سال آينده چه برنامه ها و اهدافي را بايد اجرايي نمايند .اين نشست از ساعت 9 صبح دوشنبه 16 مهرماه آغاز شده و تا 13 عصر ادامه خواهد داشت و سپس با صرف ناهار به اتمام مي رسد ، در اين نشست هر کميته بايد از عملکردش در مسير چشم انداز ترسيمي فدراسيون که در سند راهبردي آمده است دفاع نموده و در پايا هر سال به اهداف ترسيمي پيش بيني شده دست يابد . نسخه اي از اين برنامه ها در نشست به دبيرکل فدراسيون بايد تحويل شود.