ویژه های خبری

مهندس محمودي و مهندس مصطفايي در محل فدراسيون حاضر شدند و ضمن تبريک به انتخاب مجدد سليماني اعلام کردند که اگر در فدراسيون اسکواش براي خدمت به مجموعه اسکواش همکاري مي کنيم بخش بزرگي از آن با حضور سليماني در جايگاه رييس فدراسيون مرتبط است، مهندس محمودي اعلام کرد با دعوت از نماينده مردم تهران و عضو فراکسيون مجلس در روزهاي آينده در نظر داريم ارتباط فدراسيون را با مجموعه مجلس و مجامع تصميم گيرنده حکومتي  که بتوانند حمايت هاي خود را در حوزه اسکواش داشته باشند مرتبط  نمايند و با رييس فدراسيون نشست  داشته باشند ، مهندس مصطفايي با اظهار اينکه حوزه ايشان کمي با تاخير موارد مد نظر را بدلايلي خارج از حوزه اسکواش عملياتي کرده است اعلام کرد بزودي با تغييراتي که در برخي از جايگاه ها خارج از سيستم ورزش بوجود مي آيد اخبار خوبي براي اسکواش فراهم مي شود که به اميد خدا فدراسيون و رشته هاي زيرمجموعه را مي تواند توانمندتر از هر زماني مطرح کند و افزود دبير کميته اقتصادي بايستي بيشتر فضاي موجود را پوشش مي داد که نتوانست به وظايف خود عمل کند که بزودي نفر جديد و پي گير در امور اقتصادي که مد نظر ما مي باشد به فدراسيون معرفي مي نمايد.وي در خاتمه گفت جايي نمي رويم که نتوانيم ، به آن خدمتي کنيم.

سليماني با قدرداني از نگاه ارزشمند هيات رييسه فدراسيون به موضوعات و حساسيت آنان به موضوعات ، اظهار داشت حضور تک تک اعضا از  قوت فدراسيون بوده ، و اطمينان دارد که در همين فضاي سخت اقتصادي اين مجموعه مي تواند جذب نقدينگي نمايد و به توانمندي مجموعه پيرامون خود اعتقاد دارد و براحتي آنان را جذب نکرده است وي افزود در مجمع هم اعلام کردم در آورده هاي غيرنقدي بسيار فعال بوده ايم ولي در بخش نقدينگي و درآمدها کار قوي تري بايد ارائه دهيم .که اين با حضور و عنايت شما بزرگواران کار دشواري نخواهد بود.