ویژه های خبری

الهام رمضاني يکي از داوران مطرح اسکواش ايران و دبير سازمان ليگ فدراسيون با هماهنگي کميته داوران بر اساس دعوت کشور ميزبان جهت حضور و قضاوت در مسابقات قهرماني جوانان آسيا عازم هندوستان شد و  در اين رقابت ها علاوه بر ميزبان تنها داور بانوي مسابقات بود که با قضاوت خاي خوب خود مورد توجه مسولين قرار گرفت وي به همراه سوفيا نواده يکي از اهداف خود را کسب رتبه بين المللي داوري ترسيم کرده اند که بزودي به اين جايگاه دست مي يابند.