ویژه های خبری

 رقابت های تیمی قهرمانی بزرگسالان آسیا 2018  - کره جنوبی – چه اونگ جون- 28 اسفند 96- 6 فروردین97

رقابت های انتخابی داخلی تیم ملی بزرگسالان ( بانوان و آقایان )- تهران- اردیبهشت – مهر

رقابت های داخلی جام رمضان-  استان های کل کشور-  آزاد- خرداد

هفته پایانی لیگ های کشور (دسته برتر و دسته یک)  - یزد  - 24-20 تیر

رقابت های بین المللی نوجوانان و جوانان ( ایران جونیور )– تهران - رده های سنی- 20 – 24 مرداد

مسابقات قهرمانی انفرادی جوانان جهان 2018– چنای هند  - جوانان- 27 تیر لغایت 1 مرداد

بازی های آسیایی 2018 جاکارتا- 27 مرداد - 11 شهریور

رقابت های دانشجویان قهرمانی جهان– بیرمنگام انگلیس - 11 تا 17 شهریور

رقابت های قهرمانی کشور دانش آموزان ( دختران )- کمتر از 9 و 11سال – یزد - 10- 8 شهریور

رقابت های قهرمانی کشور دانش آموزان( پسران )- کمتر از 9 و 11سال  - رشت - 10- 8  شهریور

رقابت های قهرمانی کشور دانش آموزان( دختران )–کمتر از 13 و 15سال - گرگان - 15-17 شهریور

رقابت های قهرمانی کشور دانش آموزان( پسران )- کمتر از 13 و 15سال – ارومیه - 15-17 شهریور

رقابت های قهرمانی کشور دانش آموزان( دختران )- کمتر از 17 و 19سال  -  تبریز - 24-22 شهریور

رقابت های قهرمانی کشور دانش آموزان( پسران )- کمتر از 17 و 19سال – اراک - 24-22 شهریور

رقابت های انفرادی قهرمانی جوانان آسیا 2018- کمتر از 19، 17 ، 15 و 13 سال دختران و پسران – چنای هند - 8-2 مهر

رقابت های نشنال کلوز شهید باکری ( 1000دلاری) مردان- 21-19مهر- ارومیه

رقابت های نشنال کلوز (1000دلاری ) بانوان- 21-19مهر- تهران

رقابت های حرفه ای PSAبین المللی آقایان ( 5000 دلاری)– آبان- گرگان

رقابت های حرفه ای بین المللی PSAسال 2018 ( 10 هزار دلاری)– آبان- تبریز

رقابت های بین المللی مالزی (KL) (رده های سنی)- کمتر از 19سال – مالزی - 15-7 آذر

رقابت های حرفه ای بین المللی PSA5000دلاری (بانوان)– آذر- تهران

رقابت های حرفه ای بین المللی شهدای نیروی دریایی ارتش  PSA – تهران -  آذر

رقابت های حرفه ای بین المللی امیرکبیرPSA   ( 5000دلاری) – اراک - آذر

رقابت های بین المللی جوانان ( اسکاتیش – بریتیش )- کمتر از 19سال - انگلیس – اسکاتلند- - 17-  7 دی

رقابت های تیمی قهرمانی آسیا جوانان 2019- کمتر از 19سال - تایلند– بهمن 

رقابت های بین المللی حرفه ای (5000 دلاری) کیش- بهمن

رقابت های حرفه ای بین المللی (PSA5000دلاری)– بیرجند - بهمن

رقابت های بین المللی نوجوانان و جوانان قطر(پسران)- کمتر از 19سال -  16-14 اسفند

رقابت های تیمی دانش آموزی قهرمانی جوانان کشور ( دختران )– شیراز- کمتر از 13 و 15سال - اسفند

رقابت های تیمی دانش آموزی قهرمانی جوانان کشور ( پسران )– قم - کمتر از 13 و 15سال – اسفند