ویژه های خبری

 

برگزاري رويداد­هاي اسکواش از آغاز تا اتمام

سفارش دهنده و ويرايش : مسعود سليماني

تهيه کننده : مسعود قره ضياء الديني

 

            انواع مسابقات اسکواش :

رديف

نوع مسابقه

برگزار کننده

تأييد کننده

1

مسابقات داخلي ( جوانان ، نوجوانان و اوپن)

هيأت استاني

فدراسيون اسکواش

2

مسابقات بين الملليPSA, WSA

فدراسيون اسکواش

PSA, WSA

3

مسابقات قهرماني آسيا

فدراسيون اسکواش

مجمع عمومي فدراسيون اسکواش آسيا

4

مسابقات قهرماني جهان

فدراسيون اسکواش

مجمع عمومي فدراسيون جهاني

 

 

مراحل برگزاري مسابقه شامل سه قسمت اصلي است :

1-پيش از مسابقه

2-حين مسابقه

3-پس از مسابقه

 

مرحله پيش از مسابقه :

1-تأييد برگزاري مسابقه توسط مرجع ذي ربط و مشخص شدن تاريخ برگزاري و ميزبان رويداد

2-تدوين آيين نامه مسابقه و ارسال آن به کشورهاي استان ها

آيين نامه مسابقه کليد و مسير راه برگزاري بي نقص يک مسابقه است . موارد زير حتماً بايد در آيين نامه مشخص شود :

-       زمان دقيق شروع مسابقه و اتمام آن

-       محل اسکان به همراه آدرس ، شماره تلفن ، مسئول و هزينه

-       نحوه ورود به شهر در صورت بين المللي بودن مسابقه

-       آيين نامه فني مسابقات

-       موارد خاص در صورت پوشش خاص ( مثلاً استفاده از عينک در مسابقات جوانان )

-       اعلام کدهاي مختلف مصوب فدراسيون آسيايي

-       اعلام هزينه هاي وروردي مسابقات

-       اعلام مهلت زمان ثبت نام ، قرعه کشي

 

3-مشخص شدن کادر اجرايي مسابقه شامل :

1-سرپرست کل مسابقات

2-سرپرست فني

3-سرداور و داوران

4-مسئول پذيرش

5-مسئول سالن

6-مسئول هماهنگي

7-تشريفات ( در مسابقات بين المللي )

8-افتتاح و اختتام ( در مسابقات بين المللي )

9-ترانسپورت ( در مسابقات بين المللي )

10-اهداء جوايز ( در مسابقات بين المللي )

         11-امور مالي ( در مسابقات بين المللي )

12-حراست

13- روابط عمومي

14- مسئول جدول

15- کميته اقتصادي

 

 

نمونه ه­اي از نمودار تشکيلاتي مسابقات

 

 

1-  وظايف سرپرست کل :

-       تشکيل کميته ها

-       هدايت و هماهنگ کردن مسئولين کميته ها

-       برقراري رابطه مؤثر با سازمان هاي مافوق و بالاتر

-       مذاکره با اسپانسر و حاميان مالي مسابقات

 

2-  وظايف مدير امور مالي :

-       تنظيم بودجه با هماهنگي سرپرست کل مسابقات

-       تنظيم برنامه پرداخت ، خريد ، جوايز و هزينه عوامل اجرايي

-       دريافت وجوهات مربوط به ورودي مسابقات

-       تهيه و پيش­بيني اقلام ضروري مسابقات ( مدال ، کاپ و تغذيه )

-       تهيه گزارش نهايي مالي

 

 

3-  کميته تبليغات و حاميان مالي :

-       مسئوليت تبليغات مسابقات و جذب حاميان مالي

-       ارتباط با حاميان مالي مسابقات

-       اطمينان دادن به حامي مالي براي دريافت تمامي مزاياي سرمايه گذاري

-       هماهنگي فضاهاي مورد نظر تبليغات

-       نهايي کردن بروشور مسابقات

-       تهيه بسته هاي اطلاعاتي مسابقات

-       غرفه فروش و ارائه مواردي چون تي شرت ، لباس و ....

 

4-  کميته داوري :

-       مسئوليت بکارگيري و کنترل عملکرد داوران

-       تنظيم شرايط قرعه کشي و جدول بازي ها با هماهنگي مدير مسابقات

-       تعيين داوران براي مسابقات

-       تنظيم زمان ها و بازي ها

-       فراهم کردن امکانات مورد نياز داوران ( توپ ، برگه داوري ، قلم و ... )

-       کنترل عملکرد داورها

-       جمع آوري کليه برگه نتايج

-       تشکيل جلسه در طول مسابقات  با داوران

 

 

 

5-  کميته تدارکات و خدمات :

-       فراهم کردن سيستم اعلان عمومي ( ميکروفون و ... )

-       پيش بيني و خريد وسايل و تجهيزات مورد نياز کميته ها

-       خريد هدايا و جوائز

-       تدارک موزيک ، صندلي و ....

-       تدارک غذا

 

6-کميته تغذيه :

-       فراهم کردن برنامه غذايي

-       هماهنگي با امور مالي و تدارکات در خصوص تأمين نيازهاي تغذيه­اي

-       برقراري نظم و انضباط در ارائه سرويس­هاي غذايي

 

7-  کميته حمل و نقل :

-       تنظيم امور حمل و نقل از جمله تردد بين هتل ، محل تمرين و محل مسابقه

-       تنظيم روز ها و تعين زمان رسيد بازيکنان ، سرپرستان به محل

-       ارتباط دائم با مدير مسابقات براي حمل و نقل هاي اضطراري

-       تهيه تابلوي زمان بندي شده ، براي مشخص کردن زمان ترانسفر تيم ها

 

 

8-  کميته اسکان :

-       مسئول عقد قرارداد با محل اسکان و رزرو جا و مکان براي بازيکنان و سرپرستان

-       نظارت بر وضعيت کلي محل اسکان

-       ارائه پکيج مسابقات به سرپرست کل جهت اعلام عمومي

 

9-  مسئول سالن :

-       مسئول کنترل شرايط سالن

-       اعلام شرايط و معايب محل برگزاري به مسئولان

-       تلاش در رفع مشکلات فني و رفاهي سالن

10-        کميته مربيان

-       مسئول ساماندهي مربيان

-       پاسخگويي به موارد و مشکلات مربيان تيم ها

-       انتقال پيام ها و اظهارات مربيان به سرپرست مسابقات

-       پيشنهاد و معرفي مربيان ورزيده به مسئولان برگزاري

 

 

11-         کميته افتتاحيه و اختتاميه :

12-        پيش بيني ، مشخص کردن ليست مسئولين براي دعوت و حضور در مراسم افتتاحيه

13-        دعوت از گروه موزيک

14-        پيش بيني و تهيه سرود ملي

15-        قاري قرآن

16-        هماهنگي با سخنرانان

17-        کنترل سيستم هاي صوت و نور

18-        آماده سازي سکوي توزيع جوايز

19-        آماده سازي وسايل ضروري براي توزيع جوايز از قبيل سيني ، پارچه ، گل و ... )

20-        تدارک مدال ها ، کاپ ها و احکام

21-        آماده کردن موزيک هاي لازم

22-        آماده کردن ليست اسامي مسئولين ، مقامات و دعوت از آن ها براي اهداء جوايز

23-        آماده کردن پرچم هاي کشور ها

 

 

24-         کميته فني :

25-        بازديد از محل هاي برگزاري مسابقه

26-        کنترل اسامي شرکت کنندگان

27-        کنترل وسايل برگزاري

28-        اعلام برنامه جلسات سرپرستي و قرعه کشي

29-        تشکيل جلسه سرپرستان

30-        اعلام برنامه مسابقات و به روز رساني جداول و نصب آن ها در محل هاي مورد نظر

 

31-         کميته پذيرش :

32-        اختصاص محلي براي پذيرش

33-        پذيرش تيم و بازيکنان و تطبيق مدارک ( کارت عضويت ، بيمه ، کارت ملي در صورت نياز )

34-        آماده کردن کروکي و نقشه هاي اماکن ورزشي ، هتل ، رستوران ها و ...

35-        ارائه برنامه کلي مسابقات به سرپرستان هنگام پذيرش

 

 

36-         جايگاه خبرنگاران و تسهيلات مطبوعات  :

37-        به منطقه بازي نزديک باشد .

38-        ميز و صندلي کافي داشته باشد .

39-        وجود خط تلفن ، تلفکس ، پريز به اندازه کافي 

40-        کاغذ به اندازه کافي

41-        سرويس چاي ، نوشيدني

 

 

انجام بازديد از محل مسابقات قبل از مسابقه

چک ليست سالن :                                            مناسب                          نامناسب

1-وضعيت کف زمين : ( کف سالن اسکواش بدون لاک و کيلر )

 

2-خط کشي سالن :

 

3-ارتفاع تين : ( جوانان : 16 اينچ –بزرگسالان : 17 اينچ )

 

4-نورسالن : ( نور استاندارد : 500 لوکس )

 

5-وضعيت شيشه هاي عقب :

 

6- محل استقرار داوران :

 

7- بازديد از هتل مسابقه :

 

8- توضيحات :

 

 

 

حين مسابقه

 

42-        برگزاري جلسات روزانه کادر اجرايي

43-        برگزاري جلسات سرداور و داوران

44-        اعلام نتايج روزانه مسابقه

45-        اعلام زمان افتتاحيه و اختتاميه

46-        آماده کردن احکام مسابقه ، کاپ ها و مدال ها

47-        برگزاري تور تفريحي

48-        پرداخت حق الزحمه کادر اجرايي

 

پس از مسابقه

 

1-ترانسپورت

2-ارائه گزارش مسابقه

3-برگزاري جلسه بررسي رويداد ( نقاط ضعف و قوت )

برچسب ها :