ویژه های خبری

 

يك دوره مسابقه اسكواش ميان شهرهاي قم و كاشان به ميزباني هييت قم برگزار شد

  نتایج مسابقات دوستانه قم _کاشان

🔹 کمتر از 9سال:
مقام اول: هستی امیدی-کاشان
مقام دوم: مریم ترقی-قم
مقام سوم: زینب سادات رضویان-قم

🔸 کمتر از ۱۱سال:
مقام اول: نرگس فخر-کاشان
مقام دوم: زهرا اسداللهی-قم
مقام سوم:هانیه بذرافشان-کاشان

🔹کمتر از ۱۳ سال:
مقام اول: ثنا بویانی-قم
مقام دوم:زهرا موحدی-کاشان
مقام سوم:معصومه عسگری-کاشان