ویژه های خبری

طبق برنامه ارائه شده توسط کادر فني تيم هاي ملي آقايان ورزشکاران دعوت شده به فراخوان اول تيم هاي ملي در مجموعه ورزشي انقلاب امروز و فردا با هم نبردي جانانه دارند و بصورت دوره اي با هم رقابت هايي ديدني را تجربه مي کنند تا پس از فراخوان سوم  از بين 14 نفر 6 نفر بتوانند به اردوهاي دي ماه براي حضور در رقابت هاي قهرماني بزرگسالان آسيا در کره جنوبي که از 1 تا 5 فروردين سال آينده است نهايتا 4 نفر انتخاب و  اعزام شوند