ویژه های خبری

اردوي مستعدين دختران و پسران منتخب سنين کمتر از 9 و 11 سال ايران از روز گذشته به ميزباني کرمان برگزار شد و در روز دوم اين اردو مديرکل استان با هيات همراه و با حضور رييس و دبير هيات استان سرکار خانم مهدوي و هادي طالبي از نحوه برگزاري اردو بازديد و دقايقي با مسولان و دست اندرکاران به گفت و گو نشستند  اين اردو تا روز جمعه 21 مهر در کرمان ادامه دارد روز گذشته به محض ورود ورزشکاران از سوي هيات مورد استقبال قرار گرفتند و به هر کدام از اعضاي حاضر در اردو بسته هاي بهداشتي اهدا شد.