ویژه های خبری

اهالي پدل اعم از مسول و اعضاي کميته پدل  و مسولان مجموعه پدل در انقلاب تهران و اعضاي دست اندرکار و مربيان اين رشته  با رييس فدراسيون و مهندس فتوره چي عضو هيات رييسه و سرمايه گذار پدل نشستي کاربردي  برگزار کردند در ابتداي اين جلسه سليماني عنوان کرد که به روزهايي نزديک مي شويم که فعاليتي نو با تفکراتي آينده نگرانه را با شروع ماه مرداد با افتتاح مجموعه شيک و استاندارد پدل کليد مي زنيم و از اين بابت که افرادي کاربلد و فهيم در کميته پدل و در بخش خصوصي با يک رزومه قابل اتکا و موفق قصد آن دارند تا تحولات زيادي را در اين ورزش در حوزه اسکواش خلق نمايند اظهار خوشنودي کرد وي از استاد فرهاد جامع به عنوان بنيانگذار اين ورزش در ايران به عنوان فردي باشخصيت و قابل احترام و عاشق و ذوب شده در پدل ياد کرد و جاي او را که بدليل گرفتاري اداري نتوانسته بود در جلسه شرکت کند خالي کرد، رييس فدراسيون کشورمان ضمن معرفي اعضا ، برگزاري اين نشست را  با هدف ايجاد پيوندي پايدار بين دست اندرکاران پدل دانست که بدون آن هيچ اتفاق خوب و يا موفقيتي در استراتژي که براي توسعه پدل در کشور تبيين شده رخ نخواهد داد ، مهندس علي فتوره چي اعلام کرد که از همين ابتدا موارد بصورت شفاف مطرح تا نسبت به رفع معضلات شايع در ورزش هايي که بصورت جدي مي خواهند عرض اندام نمايند لطمه وارد نشود وي اظهار داشت هزينه کردم تا از تحقق برنامه هاي آينده  با نگاهي فراملي لذت ببريم و اين امکان پذير نيست مگر اينکه کميته پدل و بخش خصوصي در راستاي چشم انداز حرکتي رو به جلو داشته باشند .بابک فقير نايب رييس فدراسيون و سرپرست کميته پدل عنوان نمود هر جا که تعامل بر تقابل پيشي گرفت با کمترين صرف انرژي برنامه ها سامان گرفت و اظهار داشت با دعوت رييس فدراسيون مسوليت را به اين دليل پذيرفتم و با رخصت از استاد جامع که بتوانيم با يک اقدام هماهنگ پدل را در کل کشور توسعه دهيم و بخش خصوص و آکادمي پدل نمونه اي بارز به عنوان نشان دادن يک الگوي خوب کشوري  باشد .دبير فدراسيون اسکواش بر تحکيم دوستي ها با نگاهي بلند دست اندرکاران اين رشته را راهنمايي نمود و عنوان کرد در شروع هر کاري  خصوصا اينکه سال ها در پدل اقداماتي غيررسمي بدون زيرساخت مناسب با زحمات استاد جامع انجام مي شده است و حالا که چنين مجموعه کاملي در اين ورزش ايجاد شده حساسيت ها و هيجانات کاذبي بوجود آمده که بايد مراقبت کنيم و فعاليت ها را در راستاي چشم انداز با بهره گيري همه ظرفيت ها هدايت کنيم و از مسول آکادمي مجموعه بواسطه سامان دهي آموزش خصوصا از اينکه وي فرد کاردان و کاربلدي است تقدير نمود ،مهندس برقعه اي رييس آکادمي  در مجموعه پدل انقلاب گفت خرسندم از اينکه پيرامون ما در شروع کارمان در مجموعه پدل افراد علاقمند و و مودبي را شناسايي کرده و آماده هستيم تا در راستاي اهداف فدراسيون و کميته پدل که بيشتر برنامه هاي کلان توسعه اي را در همه استان هاي کشور فراهم مي کند حرکت کنيم وي اظهار داشت همانطوريکه دبير فدراسيون هم اعلام کرد هيجاناتي که از افتتاح مجموعه پدل بطور رسمي فضاي پدل را گرفته و گاها اين هيجانات تاثيرات مختلفي را  هم در افراد با تفکرات گوناگون ايجاد مي کند ما را از برنامه ها غافل کند و تمرکز کميته پدل به جاي تحقق اين راهبردها و برنامه هاي کلان  فقط بر روي عملکرد بخش خصوص متمرکز نشود و اين کميته ما را در کنار خود ببيند تا با تجميع همه پتانسيل اين رشته موفقيت هاي زيادي حاصل شود که به نفع همه ما که در حيطه ترويج و توسعه پدل فعاليت مي کنيم خواهد بود وي افزود در صدد هستيم مسابقات هفتگي با اسپانسر يکساله و آموزش و برنامه هاي رسانه اي شدن اين رشته را اجرايي کنيم و با تمام توان در حرکت رو به جلوي اين ورزش در کل کشور همکاري تنگاتنگي با بخش برنامه اي و اداري کميته پدل داريم سپس يک يک اعضاي حاضر محور صحبت هاي آنان تشکر از فدراسيون و سرمايه گذار و تشکر از دست اندرکاران مجموعه پدل و ارائه پيشنهادات ارزنده و راهکارهاي اجرايي و تبليغات چهره به چهره و همگرايي و هماهنگي زياد  بصورت يک کار تيمي منسجم بود که در پايان رييس فدراسيون از افکار بالاي حاضرين در جمع و تفاهم و تعامل ايجاد شده در شروع کار از اعضا قدرداني کرد و طبق اعلام مهندس فتوره چي مجموعه در ابتداي مرداد ماه سالجاري رسما افتتاح مي شود 

برچسب ها :