ویژه های خبری

در مسابقات اسکواش جام رمضان سنندج که بصورت دوره اي در هردو بخش بانوان و آقايان در کورت شيشه اي مجموعه ۲۲ گولان سنندج برگزار شد ، مقام هاي اول تا سوم هر بخش شناخته شده و به همگي آنها حکم قهرماني اهدا شد . 

رده زير ۱۳ سال پسران

مقام اول : آرون سوره بان

مقام دوم : آرين محمدي

مقام سوم : دانيال ابراهيمي

 

رده زير ۱۳ سال دختران 

مقام اول : طنين خالصرو

مقام دوم : ساره رهبري

مقام سوم : موژان طاهرخوئي

 

رده زير ۱۹ سال پسران 

مقام اول : فاروق آزاده 

مقام دوم : محمد قدرتي

مقام سوم : پدرام ساعدپناه

 

رده زير ۱۹ سال دختران

مقام اول : آيدا زندي

مقام دوم : لاوين پور خردمند

مقام سوم : هاوژين پرويزي

 

رده آزاد پسران 

مقام اول: مهدي دهقان

مقام دوم : شاهو روحاني 

مقام سوم : پيام ايلانپور

 

رده آزاد دختران 

مقام اول : آناهيتا گل محمدي

مقام دوم : غزال محمدي

مقام سوم : سارا خرمشي

برچسب ها :