ویژه های خبری

مسعود سليماني رييس فدراسيون کشورمان از ريحانه حبيب پور و محسن غلام نژاد جاويد مربيان تيم هاي اعزامي اسکواش آقايان و بانوان اعزامي به جام جهاني اسپانيا که براي اولين بار اين ورزش در جمع ورزشکاران ديگر رشته هاي ورزشي قرار مي گيرد بواسطه ذوب شدن در خدمت صادقانه به ورزشکاران پيوند اعضا تشکر کرد و اظهار داشت خرسندم از اينکه بي ادعا هر چه در دوران بازيکني و مربي گري خود در اين سال ها  آموخته ايد بي حاشيه ، محترمانه و بصورت کاربردي آموحته هاي خود را به ورزشکاران اسکواش پيوند اعضا انتقال داده ايد که پاداش آن اين است که به عنوان نخستين مربيان ايران به همراه کاروان ورزشکاران پيوند اعضا به جام جهاني به کشور اسپانيا اعزام مي شويد وي از هيات تهران بواسطه در اختيار قرار دادن بستر فعاليت برای اين ورزشکاران تقدير کرد و با درخواست مربي تيم اعزامي جهت تشکيل اردوي آخر تا زمان اعزام که از آخر ماه خرداد به مدت 4 روز در سالن تيم هاي ملي بصورت صبح و عصر تشکیل می شود موافقت خود را اعلام داشت و افزود که در يکي از روزهاي اردو در تهران با حضور خود و هيات همراهش از روند آماده سازي تيم بازديد و با ورزشکاران اين رشته ديدار مي نمايد وي در خاتمه اين نشست براي يکايک نفرات اعزام شده آرزوي موفقيت کرد و از خانم فاطمه هاشمي رفسنجانی رييس فدراسيون بيماري هاي خاص بواسطه حمايت از اعزام تيم اسکواش و پدل قدرداني کرد ، گفتني است دو تن از بانوان اعزامي در مسابقات جهاني پدل پيوند اعضا هم به عنوان اولين نمايندگان ايراني شرکت مي نمايند