ویژه های خبری

رييس فدراسيون کشورمان  با فرهاد جامع بنيانگذار ورزش پدل در ايران که مسوليت کميته پدل فدراسيون را 6 سال عهده دار بود در يک نشست با ايشان همفکري  و تبادل نظر نمود و نقشه مسيري را که بايد پدل  بصورت جهشي در سال هاي پيش رو بردارد را  بيان کردند ، سليماني اظهار داشت با عنايت به سرفصل جديد فدراسيون در حوزه پدل که با ساخت نخستين مجموعه استاندارد در اين ورزش در بهترين نقطه پايتخت در مجموعه ورزشي انقلاب به همت مهندس فتوره چي با اعتباري بالغ بر 2/5 ميليارد تومان بزودي افتتاح و مورد بهره برداري قرار مي گيرد ضرورت دارد گام هايي شتابنده تر و با دقت نظر بيشتر و صرف وقت با الگويي که حالا وجود دارد و تحقق  استراتژي هايي که براي اين ورزش توسط  اين فدراسيون تبيين شده است   گام هايي اساسي برداشته شود و همه مناطق کشور توانند پدل را راه اندازي نمايند که انجام اين تکليف با تعامل سه حوزه کميته پدل و بنيانگذار اين رشته و بخش خصوصي و هيات هاي استاني امکان پذير مي باشد سليماني افزود انتظار دارم بصورت يک تيم هماهنگ کميته پدل موارد اداري و ستادي و سياست ها  را و آقاي جامع به عنوان بنيانگذار و مدرس و نگاه فني و آکادميک موارد آموزشي و پژوهشي و تشکيل تيم هاي ملي آينده اين ورزش را و بخش خصوصي بستر فعاليت و هماهنگي با مسير تعريف شده براي تحقق استراتژي را با ديگر حوزه ها بصورت پايدار مد نظر قرار داده تا سياست هاي توسعه اي اين ورزش محقق شود، استاد جامع اعلام کرد از تصميم فدراسيون پشتيباني مي کند چون هر توسعه اي که در اين ورزش صورت گيرد باعث خرسندي وي مي شود و اعلام نمودند با تمام توان در خدمت اهداف عاليه فدراسيون براي رشد و ارتقاي  پدل خواهد بود

برچسب ها :