ویژه های خبری

کميته استعداديابي در نظر دارد با برگزاري آزمون در تاريخ 4 مرداد ماه سالجاري از بين مربيان استعدادياب استاني که در طول يکسال گذشته در 5 دوره کارگاه دانش افزايي ويژه مربيان استعدادياب شرکت کرده بودند بنواند بر اساس نتايج آزمون برترين مربيان استعدادياب استان ها را شناسايي و از بين  آنان مربيان ثابت کشوري خود را انتخاب نمايد بر اين اساس کليه نفرات حاضر در کارگاه ها موظف هستند تا مطالب و جزوات ارائه شده در اين کارگاه ها را در زمان باقيمانده مطالعه و ساعت 9 تا 11 روز 4 مردادماه در محل سالن کنفرنس وزارت ورزش و جوانان حضور به هم رسانند با تحليل نتايج آزمون مربيان مطلع از طرف فدراسيون ابلاغ مربي استعدادياب کشوري دريافت مي نمايند دروس مورد مطالعه عبارتند از

مديريت فرايند استعداديابي دکتر طباطبايي

الگوس استعداديابي وزارت ورزش

مهارت هاي بنيادي و پايه دکتر حمايت طلب

علم تمرين کاربردي کودکان دکتر زبيدي

خصوصيات و ويژگي هاي دانش آموزان دکتر شهبازي

مباني آمادگي جسماني دکتر پيروردي

لازم بذکر است چنانچه مربياني وجود داشته باشند که جزوات خود را حفظ نکرده باشند مي توانند با رييس و دو دبير کميته استعداديابي تماس حاصل نمايند مع الوصف کمیته استعدادیابی برای مربیانی که واجدشرایط حضور در آزمون می باشند در تلگرام جزوات اساتید که سوالات از این مطالب تهیه شده است برای استفاده مربیان قرار داده اند  تاکنون خانم سوسن طوفاني از استان مرکزي و حميد شمس قرايي از استان آذربايجان شرقي موفق به دريافت حکم مربي استعدادياب کشوري از فدراسيون شده اند که اميد است در مرداد ماه سالجاري انقلابي در گزينش مربيان برتر که آينده اسکواش کشورمان بي هيچ ادعايي به هنر و مهارت و دانش آن ها و خروجي  فعاليت هاي ميداني آنان بستگي دارد بوجود آيد