ویژه های خبری

محل برگزای

تاریخ

رویداد

ردیف

تهران (دو مرحله)

20 بهمن تا 2 اسفند

اردوی آماده سازی قطر و آلمان (جوانان)

1

آلمان

27 بهمن تا 17 اسفند

اعزام پایونیر جونیور آلمان-اتریش-فرانسه

2

جزیره کیش

5-10 اسفند

مسابقات بین المللی خلیج فارس –آقایان (PSA)(6000 دلاری )

3

قطر

15-16 اسفند

اعزام قطر جونیور

4

قطر

17-18 اسفند

اعزام دوحه جونیور

5

تهران

17 فروردین تا 9 خرداد

اردوی آماده سازی جوانان آسیا

6

تهران

11-24 اردیبهشت

اردوی اعزامی قهرمانی تیمی آسیا(بزرگسالان)

7

چین تایپه

22-27 اردیبهشت

مسابقات قهرمانی تیمی بزرگسالان

8

استان ها

18 خرداد تا 18 تیر

مسابقات جام رمضان استان ها

9

تهران

1 تیر لغایت تا اعزام

اردوی آماده سازی و مسابقات جوانان جهان

10

شیراز

6-8 مرداد

مسابقات قهرمانی کشور کمتر از 9و11 سال –پسران

11

تهران

6-8 مرداد

مسابقات قهرمانی کشور کمتر از 9و11 سال –دختران

12

ارومیه

5-8 مرداد

مسابقات نشنال کلوز PSAآقایان(شهید باکری)

13

مازندران

9-12 مرداد

مسابقات کلوزستلایت بانوان(500 دلاری )

14

مازندران

14-15 مرداد

مسابقات قهرمانی کشور کمتر از 17و19 سال –پسران

15

اراک

14-15 مرداد

مسابقات قهرمانی کشور کمتر از 17و19 سال –دختران

16

لهستان

16-21 مرداد

مسابقات انفرادی جوانان جهان

17

لهستان

22-27 مرداد

مسابقات تیمی جوانان جهان

18

 (پنانگ)  مالزی

1-6 شهریور

اعزام بین المللی جوانان به پنانگ

19

ارومیه

18-19 شهریور

مسابقات قهرمانی کشور کمتر از 13و15 سال –دختران

20

یزد

18-19 شهریور

مسابقات قهرمانی کشور کمتر از 13و15 سال –پسران

21

تهران

23-27 شهریور

مسابقات بین المللی ایران جونیور(بانوان-آقایان)

22

مالزی (کوآلالامپور)

30شهریور تا 3 مهر

مسابقات قهرمانی جوانان آسیا –(انفرادی)

23

فارس

6-9 مهر

مسابقات بین المللی PSAروز شیراز(5000 دلاری )

24

اراک

13-16 مهر

مسابقات بین المللیPSAجام امیرکبیر آقایان(5000 دلاری )

25

گلستان

27-30 مهر

مسابقات کلوزستلایت جام ثارا.. –آقایان

26

تهران

27-30 مهر

مسابقات کلوزستلایت جام ثارا.. –بانوان

27

مشهد

11-14 آبان

مسابقات تیمی قهرمانی جوانان –آقایان

28

گلستان

11-14 آبان

مسابقات تیمی قهرمانی جوانان –بانوان

29

تهران

20 لغایت 29 آبان

اردوی آماده سازی KL Juniorمالزی

30

تهران

22 لغایت 25 آبان

مسابقات بین المللی psaبانوان (5000 دلاری)

31

مالزی

1-7 آذر

مسابقات KL Junior   مالزی

32

تهران

14-19 آذر

مسابقات بین المللیPSAشهدای نیروی دریاییآقایان(5000 دلاری )

33

خوزستان

21-26 آذر

مسابقات بین المللی PSAشهید دقایقیآقایان(5000 دلاری )

34

برنامه عملیاتی اردوها ، اعزام ها و مسابقات فدراسیون در سال 1395 به جز رویداد های همگانی ، استعدادیابی ، لیگ ، آموزش و فرهنگی در این جدول لحاظ گردیده است .